Szukaj
Szukaj

Sale Wzmożonego Nadzoru

Po operacjach głowy, oraz bardziej obciążających operacjach kręgosłupa pacjenci w pierwszej dobie po operacji są obserwowani w Oddziale Neurochirurgii na salach Wzmożonego Nadzoru. Sale te zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo dla chorych. Oddział Neurochirurgii dysponuje dwiema dwuosobowymi salami tego typu wyposażonymi w zaawansowany sprzęt monitorujący funkcje życiowe chorych.

2

Font Resize