Szukaj
Szukaj

BRAIN ANEURYSM, PRINCIPLES AND TECHNIQUES OF MICROSURGICAL TREATMENT

 

BRAIN ANEURYSM, PRINCIPLES AND TECHNIQUES OF MICROSURGICAL TREATMENT

Training course and cadaver workshop for safe application of Aesculap products

February 11-13, 2019 Poznań | Poland

 

Kurs praktyczny zorientowany na lekarzy neurochirurgów zajmujących się leczeniem tętniaków tętnic mózgowych i chcących rozwinąć swoje umiejętności w zakresie operowania tych zmian.

W trakcie rozwoju technik wewnątrznaczyniowych leczenia tętniaków, znacznej redukcji uległo szkolenie kolejnych pokoleń lekarzy w leczeniu operacyjnym – „klipsowaniu”.

Lekarze, którzy już nabyli te umiejętność, to z uwagi na rzadsze wykonywanie zabiegów, zaczęli tracić biegłość w wykonywaniu takich operacji. Początkowo postulowano, że dzięki stałemu rozwojowi leczenia wewnątrznaczyniowego leczenie operacyjne tętniaków przestanie być już potrzebne. Aktualnie wiemy już, że nie sprawdziło się to. Podobna sytuacja jest w obszarze kardiologii, steny nie wyeliminowały wykonywania by-pass’ów do serca przez kardiochirurgów. Każdy przypadek jest indywidualny, są sytuacje gdy korzystniejsze dla pacjenta  jest leczenie operacyjne i sytuacje gdy lepsze jest leczenie wewnątrznaczyniowe. Badania z Anglii pokazały, że najlepsze wyniki w leczeniu mają te ośrodki, które posiadają równoważne zespoły z biegłością w obu technikach. Szpitale takie przeważają w wynikach nad ośrodkami, w których leczenie zdominowała jedna z metod.

Celem kursu było odwrócenie procesu zaniku umiejętności operowania tętniaków i zapewnienie możliwości szkolenia przez ekspertów. Z uwagi, że nie ma jednak optymalnej metody postępowania zawsze warto jest zapoznać się z kilkoma punktami widzenia. Dlatego w ramach kursu zastosowana została zasada, że każdy temat przedstawiało kolejno trzech ekspertów – uczestnicy mogli poznać trzy różne punkty widzenia i wybrać z każdego z nich to co będzie najlepsze w ich ośrodku.

Uczestnikami kursu byli lekarze z Polski, Czech i Chorwacji.

 
Font Resize